Nabycie szwajcarskiego obywatelstwa wiąże się z przejęciem zarówno praw, jak obowiązków wobec kraju Helwetów. W praktyce mowa m.in. o prawie do głosowania czy też konieczności odbycia służby wojskowej. W Szwajcarii obywatelstwo można uzyskać na trzy sposoby: przez urodzenie lub pochodzenie ze strony ojca bądź matki, naturalizację czy też adopcję przez szwajcarskiego rodzica. 

Jak zostać obywatelem Szwajcarii – urodzenie i pochodzenie

O ile w Polsce automatycznie nabywamy obywatelstwo w momencie urodzenia, o tyle w Szwajcarii tego typu praktyki nie obowiązują. Dziecko musi ,,spełnić” kilka warunków, aby stać się pełnoprawnym obywatelem kraju Helwetów. W praktyce mowa o którymś z poniższych, takich jak między innymi:  

  • jest dzieckiem rodziców pozostających w związku małżeńskim, z których jeden jest obywatelem Szwajcarii,
  • jego matka jest niezamężną Szwajcarką,
  • jego ojcem jest Szwajcar (o ile uzna dziecko przed ukończeniem przez nie 22. roku życia),
  • jest dzieckiem, które nie zostało objęte naturalizacją rodzica, nie ukończyło jeszcze 22. roku życia i mieszka w Szwajcarii przez co najmniej 5 lat (w tym rok bezpośrednio przed złożeniem wniosku), 
  • jego rodzicem jest osoba, która straciła szwajcarskie obywatelstwo, ale nadal wykazuje bliskie związki z tym krajem.

Jak zdobyć obywatelstwo w Szwajcarii – naturalizacja

Wśród naturalizacji wyróżniamy zwykłą i uproszczoną. W przypadku pierwszej mogą o nią wystąpić cudzoziemcy, którzy mieszkają na terenie Szwajcarii co najmniej przez 10 lat. Istotne jest jednak to, aby przez przynajmniej trzy z ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku, nieprzerwanie przebywać na terenie kraju Helwetów. Należy również być posiadaczem zezwolenia na pobyt stały (zezwolenie typu C). 

Ważne: W procesie naturalizacji zwykłej w przypadku osób, które zamieszkiwały Szwajcarię w wieku od 8 do 18 lat, czas spędzony na jej terenie liczy się podwójnie. 

Obcokrajowcy, którzy mogą przystąpić do uproszczonej naturalizacji to między innymi osoby, które pozostają w związku małżeńskim z obywatelem Szwajcarii. Przed złożeniem wniosku upewnij się jednak, czy spełniasz wymagane warunki. W praktyce mowa o tym, że musisz mieszkać na terenie Szwajcarii łącznie przez 5 lat (w tym rok przed złożeniem dokumentów). Musisz pozostawać w związku małżeńskim przynajmniej przez okres 3 lat. Ponadto wymagana jest również znajomość jednego z czterech języków urzędowych (obowiązującego na terenie Twojego kantonu) – w mowie na poziomie B1, jak również w piśmie na poziomie A2. Musisz także wykazać się integracją z życiem w Szwajcarii, jak również znać tutejsze zwyczaje, przepisy prawa, a także nie stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa tego kraju. Nie możesz też pobierać zasiłków z tytułu pomocy społecznej. Mowa o ostatnich 3 latach (chyba, że zdecydujesz się na to, aby zwrócić otrzymane środki). 

Ważne: Prawo do złożenia wniosku o uproszczoną naturalizację nie przysługuje Ci wówczas, gdy Twój małżonek/-ka zmarł/-a.

Naturalizacja uproszczona jest możliwa do uzyskania także dla tych, którzy urodzili się w Szwajcarii i należą do zagranicznej rodziny, która mieszka w niej od co najmniej dwóch pokoleń (dziadkowie i rodzice). Szwajcarskie przepisy dopuszczają do tej procedury również małoletnich o statusie bezpaństwowca. 

Co istotne – w przypadku naturalizacji uproszczonej, nie musisz mieszkać na terenie Szwajcarii tak długo, jak w przypadku zwykłej. O jakim okresie mowa? Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. 

Ważne: Pamiętaj o tym, że zarówno wymagania, jak i procedury, które dotyczą uproszczonej naturalizacji mogą się różnić w zależności od gminy i kantonu. 

Jak uzyskać obywatelstwo szwajcarskie – adopcja

Uzyskanie obywatelstwa szwajcarskiego jest możliwe także poprzez adopcję. Warunkiem jest to, że adopcyjni rodzice je posiadają. Wówczas dziecko przyjmuje je automatycznie. Jeśli natomiast osoby starające się o przysposobienie dziecka są cudzoziemcami, to analogicznie przyjmuje ono ich obywatelstwo. Więcej informacji na temat adopcji w Szwajcarii można znaleźć na stronie: https://www.ch.ch/en/family-and-partnership/adoption/adoption/

Źródła:

1) https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/integration-einbuergerung/schweizer-werden.html

2) https://www.ch.ch/en/foreign-nationals-in-switzerland/naturalisation/

3) https://www.expatica.com

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.